Acabant les obres d'un projecte de rehabilitació integral d'un edifici a Barcelona.

07/05/2017

Estem acabant les obres d'un projecte de rehabilitació integral d'un edifici destinat a laboratoris i investigació situat a Barcelona.

Estem acabant les obres d'un projecte de rehabilitació integral d'un edifici destinat a laboratoris i investigació situat a Barcelona.