Projecte i direcció per a la rehabitilitació estructural d'una masia.

22/11/2017