Arquitectura Tècnica

Els serveis d'arquitectura tècnica de GrupTècnic, es centren en el desenvolupament d'activitats de consultoria en l'àmbit de l'edificació, rehabilitació, reformes, construcció, interiorisme i peritatges.

Alguns dels serveis que oferim els indiquem a continuació:

 • Projectes d'obra.
 • Projectes de rehabilitació.
 • Projectes de reforma.
 • Projectes d'interiorisme.
 • Projectes d'activitats.
 • Projectes d'insonorització.
 • Cèdula d'habitabilitat.
 • Certificat eficiència energètica.
 • Gestió integral de projectes i obres.
 • Construcció claus en mà.
 • Informes, dictàmens i peritacions.
 • Valoracions immobiliàries.
 • Direcció d'obra.
 • Coordinació de seguretat i salut.
 • Estudis de seguretat.
 • Plans de seguretat.
 • Amidaments i pressupostos.