Eficiència energètica i cèdules d'habitabilitat

GrupTècnic realitza i tramita certificats d'eficiència energètica i cédules d'habitabilitat a tot Catalunya.

GrupTècnic disposa de técnics qualificats per a la realització de Certificats d'Eficiència Energètica i Cèdules d'habitabilitat.

La Certificació Energètica és el procés pel qual s'estudia la demanda energètica d'un local, habitatge o edifici en unes condicions normals de funcionament i ocupació, s'analitzen les instal•lacions mitjançant les quals es fan front a aquestes demandes energètiques i posteriorment s'expedeix un certificat d'eficiència energètica on es qualifica l'edifici, habitatge o local amb una lletra incorporada en una etiqueta d'eficiència energètica normalitzada i que va des de la més eficient A, fins a la menys eficient G.

La Cèdula d'habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent.