Informes, dictàmens i peritatges

GrupTècnic dur a terme peritatges judicials i peritatges de part en els àmbits civil i penal.

GrupTècnic dur a terme peritatges judicials i peritatges "de part" en diferents Àmbits: legal, econòmic, empreses, béns Immobles, béns intangibles, instal·lacions industrials, maquinària, danys a la propietat, danys a tercers, estàndards de qualitat, execució d'obra, terminis, sinistres, incendis, fallades en instal·lacions, contractes, seguretat laboral, responsabilitat laboral, riscos assegurats, soroll, contaminació ambiental i reclamacions d'indemnització.

GrupTècnic és una empresa especialitzada en l'elaboració d'informes tant per a l'àmbit civil com el penal i amb independència de l'entitat sol·licitant.

Servei dirigit a advocats, particulars, empreses, companyies d'assegurances i corredors d'assegurances.