Inspecció Tècnica d'Edificis

GrupTècnic realitza la ITE Inspecció Tècnic d'Edificis plurifamiliar de més de 45 anys d'acord amb la legislació vigent.

La Inspecció Tècnica d'un Edifici (ITE) és un informe tècnic, en el qual es descriu, un cop realitzada una inspecció visual de l'edifici, el seu estat de conservació, els desperfectes que presenta i les seves possibles causes. L'informe inclou així mateix una proposta de les obres necessàries per a la reparació de les deficiències observades.