Projectes d'activitats

GrupTècnic redacta projectes d'activitats i certificats tècnics per a tot tipus d'activitats i instal·lacions.

Una llicència d'obertura d'una activitat és l'autorització administrativa per part d'un ajuntament per obrir establiments mercantils i industrials.

L'obtenció de la mateixa dependrà de l'activitat a realitzar al local, de l'ús autoritzat prèviament segons una llicència d'obertura prèvia, si n'hi ha, de les modificacions i / o ampliacions físiques de les condicions del local, etc.

Depenent del cas, es requeriran una sèrie de treballs tècnics i tasques administratives, de la qual cosa ens fem càrrec. Realitzem els projectes d'adaptació necessaris, gestionem les obres, dissenyem les instal•lacions i espais per a complir amb les diferents normatives d'accessibilitat, higienicosanitari, sorolls, elèctrica, fontaneria, gasos combustibles, instal•lacions tèrmiques, etc.

Oferim un assessorament integral des de la primera visita al local fins a la consecució de la llicència d'obertura.